Noteikumi

Motocikla rezervēšana:

Motociklu iespējams rezervēt www.l-auto.lv mājas lapā vai zvanot pa tālruni +371 26313333 uz konkrētu Jūsu izvēlētu datumu. Gadījumos, ja motocikla noma paredzēta tuvāko 48 stundu laikā, lūdzam veikt rezervāciju pa tālruni vai uz epastu lmotoauto@gmail.com un  lūdzam veikt pārskaitījumu uz mūsu kontu 20Eur par katru moto tehnikas vienību. Firmas rekvizīti atrodami sadaļā kontakti. Vēlams norādīt tel. numuru, izvēlētās dienas datumu, norādīt kādu moto tehniku vēlaties rezervēt. Obligāti atsūtīt uz epastu informāciju, vēlams norādīt tel. numuru, izvēlētās dienas datumu, norādīt kādu moto tehniku vēlaties rezervēt. Ja epasts netiek atsūtīts, rezervācija netiek veikta! L-Auto klientam garantē konkrēto izvēlēto motociklu. Gadījumos, ja motocikls nav pieejams klientam tiek piedāvāta iespēja izvēlēties attiecīgās klases motociklu (bet ne konkrētu modeli).

Firmas rekvizīti:

Lērums SIA

Reģistrācijas numurs LV 40003494694

SWEDBANK HABA LV22

Konts: LV66HABA 0551017878936

Nomas maksa:

Dienas nomas maksa tiek aprēķināta par 24 stundām. Nomas maksā iekļauta tehniskā apkope un obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA), Degviela nomas cenā nav iekļauta.

Nomas periods:

Minimālais nomas periods ir 1 stunda. Pārsniedzot nomas perioda limitu tiek iekasēti 10 euro par katru nokavējuma stundu. Ja nomas perioda limits tiek pārsniegts par 4 stundām tiek noteikta papildus maksa par pilnu nomas dienu.

Personu apliecinoši dokumenti:

Nomniekam jāuzrāda pase vai ID karte un autovadītāja apliecība, kas ir derīga vismaz vēl 6 mēnešus no uzrādīšanas brīža.

Papildus vadītājs:

Iznomāto motociklu drīkst vadīt arī citi braucēji, iepriekš to norādot nomas līgumā.

Maksājumi:

Maksājumus par moto nomu var veikt ar skaidras naudas norēķinu, ar bankas karti vai ar bankas pārskaitījumu pirms motocikla saņemšanas.

Noteiktā drošības nauda tiek iekasēte no nomnieka ne vēlāk kā nomas sākumā. Drošības nauda ir 100 – 300 EUR

Motocikla piegāde/nodošana:

Motocikla piegāde un nodošana – iepriekš saskaņojot ar Lērums SIA.

Motocikla nomas rezervācijas atcelšana:

Ja klients vēlas atcelt vai izmainīt nomas rezervāciju, par to jāpaziņo vismaz 72 stundas pirms paredzamās rezervācijas.

Par rezervāciju iemaksātā nauda netiek atgriezta.

Motocikla lietošana:

Tiek noteikts diennakts nobraukuma ierobežojums 100- 450 km. Par katru pārsniegto 1 km tiek noteikta papildus maksa 0.70EUR apmērā.

Teritoriālie ierobežojumi:

Latvija,

Degviela:

Motocikli tiek nodotai klientam ar pilnu degvielas tvertni. Maksa par iztrūkstošās degvielas uzpildīšanu pēc nomas ir noteikta 2 EUR par katru trūkstošo litru.

Sodi:

Maksa par motocikla atslēgu pazaudēšanu ir 200 EUR.

Visi sodi par administratīvo un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas veikti motocikla lietošanas laikā, jāsedz nomniekam.

Papildus administrācijas maksa 20 EUR tiks aprēķināta par katru sodu, administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumu.

Par netīra motocikla atgriešanu nomniekam jāmaksā sākot no 7 EUR.