Cenas

Drošības nauda €300

Stundas Tarifs

Pirmā stunda €60
Katra nākošā stunda: €20

Dienas tarifs

Viena diena €160
JSOFT