UNIMOG MERCEDES

UNIMOG MERCEDES
UNIMOG MERCEDES
UNIMOG MERCEDES
UNIMOG MERCEDES
UNIMOG MERCEDES
UNIMOG MERCEDES
UNIMOG MERCEDES
UNIMOG MERCEDES

Auto ir aprīkots ar speciālizētu akumulatoru, kas braukšanu padara ilgāku. Auto piegāde iespējama Rīgas rajona robežās.

Cenas

Drošības nauda €50

Stundas Tarifs

Pirmā stunda €10
Katra nākošā stunda: €5

Dienas tarifs

Viena diena €25
JSOFT