Pūšļi, riņķi, pankūka

Pūšļi, riņķi, pankūka
Pūšļi, riņķi, pankūka
Pūšļi, riņķi, pankūka
Pūšļi, riņķi, pankūka
Pūšļi, riņķi, pankūka

Nomājot kopā ar mūsu ūdens tehniku cena par pūsli, riņķi vai pankūku būs 20 EUR.

Cenas

Drošības nauda €60

Stundas Tarifs

Pirmā stunda €10
Katra nākošā stunda: €5

Dienas tarifs

Viena diena €25

Cenas ūdens tehnikas ekipējumam

Drošības vestes 2 gab, komplektā

Papildus drošības veste 3€
Hidrokostīms 10€
JSOFT